Xe bánh mì chả cá loại thường + Dù XTXDCD19 – Xanh Dương

5.320.000

1. Cung cấp chả cá bán bánh mì
--------------------------------
2. Sản xuất xe bánh mì chả cá
--------------------------------
3. Sản xuất bao bánh mì
--------------------------------
4. Khuôn ép chả cá
--------------------------------