Chả cá sợi bán bánh mì (cá đổng)

47.000

Quý khách lưu ý: Sản phẩm là chả cá tươi, chưa chiên. Để thành sợi quý khách vui lòng mua thêm bộ ép chả cá để ép thành sợi và chiên nóng ngay tại chỗ bán cho khách mua bánh mì. Mua Khuôn ép chả cá tại: https://khuonepchaca.com

1. Cung cấp chả cá bán bánh mì
--------------------------------
2. Sản xuất xe bánh mì chả cá
--------------------------------
3. Sản xuất bao bánh mì
--------------------------------
4. Khuôn ép chả cá
--------------------------------